Toimintakäsikirja

Tämä KooKoo Jäätaitureiden toimintakäsikirja on laadittu yhteistyössä muodostelmaluistelu- ja yksinluistelujaoston kanssa.

KooKoo Jäätaitureissa noudatetaan molemmissa lajeissa yhteisiä pelisääntöjä ja lisäksi Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä ja eettistä säännöstöä.

Lajien toiminnan eroista johtuen on molemmille jaostoille laadittu selkeydenvuoksi omat toimintakäsikirjansa.

Kouvolassa 23.8.2020
Yksinluistelujaosto
KooKoo Jäätaiturit

Lue toimintakäsikirja