Luistelukoulu

Luistelukouluvastaava

luistelukoulu@pokli.fi


Yksinluistelu

Anna Päivike

Yksinluistelun valmennuspäällikkö

anna.paivike@pokli.fi


Muodostelmaluistelu

Annis Toiviainen

Muodostelmaluistelun päävalmentaja

annis.toiviainen@pokli.fi


Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät jaostojen sivuilta.